Które walijskie gospodarstwa domowe są najbardziej narażone na utratę dochodów z powodu Covid-19?

Coraz bardziej oczywiste staje się, że wraz z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi pandemia wirusa koronawirusa (Covid-19) będzie miała głęboki i trwały wpływ na walijską gospodarkę i społeczeństwo.

Chociaż jest zbyt wcześnie, aby przewidzieć długoterminowy wpływ, wiemy, że w perspektywie krótkoterminowej duża część społeczeństwa będzie musiała się izolować, a wiele osób - zwłaszcza osób samozatrudnionych i osób zatrudnionych na zero godzin - będą musieli zrezygnować z regularnego dochodu z pracy. System świadczeń oferuje ograniczoną siatkę bezpieczeństwa, ale jeśli nie zostaną podjęte dalsze działania, wiele gospodarstw domowych będzie musiało polegać na oszczędnościach i innych płynnych aktywach, aby zapłacić rachunki i wywiązać się z bieżących zobowiązań, takich jak spłata kredytu hipotecznego i czynszu.

Tendencje w oszczędzaniu gospodarstw domowych są szczególnie istotne dla zrozumienia, które grupy społeczne są najbardziej narażone na spadek ich regularnych dochodów.

Po tym, jak Fraser z Allander Institute opublikował analizę gospodarstw domowych o ograniczonej płynności w Szkocji, przeanalizowaliśmy dane z badania Wealth and Assets Survey, aby zobaczyć, ile walijskich gospodarstw domowych ma wystarczające oszczędności i aktywa płynne na pokrycie miesiąca, dwóch miesięcy i trzech miesięcy ich regularne dochody. Definicja aktywów płynnych pochodzi z tego raportu DWP.

Około dwóch piątych walijskich gospodarstw domowych nie ma oszczędności ani płynnych aktywów niezbędnych do zastąpienia regularnego dochodu przez trzy miesiące. A ponad jedna czwarta walijskich gospodarstw domowych nie ma wystarczających oszczędności, aby pokryć swój regularny dochód tylko przez jeden miesiąc.

Walia nie jest niezgodna ze średnią brytyjską pod względem tych środków, przy czym niższe poziomy oszczędności są równoważone przez stosunkowo niższe poziomy dochodów.

Istnieje jednak kilka czynników, które wpływają na prawdopodobieństwo, że dane gospodarstwo domowe byłoby ograniczone płynnością, gdyby poniosło utratę dochodów.

1. Dochód gospodarstwa domowego

Tylko 55% walijskich gospodarstw domowych w decylu najbiedniejszych dochodów ma wystarczającą oszczędność płynów, aby pokryć miesiąc swojego regularnego dochodu. W porównaniu z 94% gospodarstw domowych w najbogatszym decylu.

Ponieważ bogatsze gospodarstwa domowe mają wyższy poziom regularnego dochodu, wymagają one większych oszczędności, aby zrekompensować utratę dochodów. Ale ogólnie rzecz biorąc, zobowiązania, takie jak czynsz i spłaty kredytu hipotecznego, zwykle rosną wraz ze wzrostem decyli dochodów. Oznacza to, że gospodarstwo domowe w piątym decylu może nie być w stanie zaoszczędzić dużo więcej niż gospodarstwo domowe w drugim decylu, jako część ich dochodów.

To może wyjaśniać, dlaczego tylko w najwyższych decylach zauważamy znaczny wzrost prawdopodobieństwa, że ​​gospodarstwa domowe będą miały wystarczającą ilość płynnych aktywów, aby zastąpić swoje regularne dochody w dłuższym okresie.

2. Kadencja mieszkaniowa

Szczególnie ucierpieliby najemcy, gdyby ich dochody nagle przestały istnieć - tylko 44% prywatnych najemców i 35% najemców społecznych w Walii ma wystarczające oszczędności na pokrycie jednego miesiąca ich regularnych dochodów. Statystyka dla prywatnych najemców w Walii wyróżnia się jako znacznie niższa niż średnia brytyjska wynosząca 55%.

Właściciele mieszkań, którzy nadal spłacają kredyt hipoteczny, radzą sobie nieco lepiej - 71% tych gospodarstw domowych ma wystarczającą ilość płynnych aktywów, aby pokryć miesięczny okres bez regularnych dochodów. Ogłoszenie kanclerza Wielkiej Brytanii, że te gospodarstwa domowe będą miały możliwość skorzystania z „wakacji hipotecznych”, dodatkowo chroni je w przypadku utraty regularnych dochodów.

Biorąc pod uwagę, że właściciele-najemnicy byli już przygotowani do radzenia sobie lepiej niż ci, którzy wynajmują mieszkanie, powoduje to, że rządy Wielkiej Brytanii i Walijczyków nie wdrożyły niczego więcej niż na wpół upieczone środki w celu ochrony najemców zmagających się z utratą dochodów z powodu szczególnie rażącego Covid-19.

3. Wiek

Młodsze gospodarstwa domowe znacznie rzadziej dysponują wystarczającymi zasobami na pokrycie spadku dochodów niż starsze gospodarstwa domowe. Mniej niż dwie piąte osób w wieku od 25 do 34 lat ma wystarczającą oszczędność, aby zastąpić miesiąc swojego regularnego dochodu, w porównaniu do prawie 90% osób powyżej 75 roku życia. Odzwierciedla to niższe wskaźniki własności domów oraz fakt, że młodsze gospodarstwa domowe zwykle mają mniej zgromadzonych oszczędności.

Należy również wspomnieć, że starsze gospodarstwa domowe - szczególnie te w państwowym wieku emerytalnym - znacznie rzadziej tracą swoje regularne dochody z powodu Covid-19.

Jak powinny zareagować rządy walijski i brytyjski?

Oczywiście system świadczeń zapewnia pewną ochronę przed nagłym spadkiem dochodów. Jednak biorąc pod uwagę, że wartość ustawowego zasiłku chorobowego wynosi mniej niż 18% mediany dochodu w Walii, wiele gospodarstw domowych nadal nie będzie w stanie pokryć swoich rachunków i istniejących zobowiązań. Osoby zarabiające mniej niż 118 funtów tygodniowo lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą być zmuszone polegać na jeszcze mniej hojnym zasiłku na zatrudnienie i wsparcie lub korzystać z systemu Universal Credit.

Uboższe gospodarstwa domowe i najemcy wydają się szczególnie narażone na utratę regularnych dochodów. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził moratorium na eksmisje w Anglii, ale rząd Walii jeszcze nie podejmie takich działań. Chociaż zapewni to większe bezpieczeństwo w krótkim okresie, nie zapobiegnie to eksmisji najemców w późniejszym terminie. Jak argumentuje Bevan Foundation na blogu na początku tego tygodnia, elastyczne uzgodnienia dotyczące płatności już oferowane właścicielom powinny być dostępne dla wszystkich najemców.

A młodsze gospodarstwa domowe są znacznie mniej skłonne do posiadania wystarczających oszczędności, aby zastąpić swoje regularne dochody. Biorąc pod uwagę, że proporcjonalnie większa liczba młodszych dorosłych pracuje w gospodarce koncertowej w porównaniu do innych grup wiekowych, te gospodarstwa domowe mogą być bardziej narażone na utratę dochodów. W tym kontekście niższa stawka zasiłku dla osób pracujących i wsparcia oraz kredytu uniwersalnego wypłacanego osobom poniżej 25 roku życia wydaje się szczególnie niestosowna.

Rząd Wielkiej Brytanii i Walijczyków ogłosił już dużą reakcję fiskalną na Covid-19. Jednak do tej pory większość tego wsparcia była skierowana do przedsiębiorstw w postaci pożyczek wspieranych przez rząd i ulgi w zakresie stawek niekrajowych. Oba rządy będą musiały podjąć dalsze działania w celu ochrony gospodarstw domowych o ograniczonej płynności w Walii przed skutkami ekonomicznymi tej pandemii.