Wpływ koronawirusa na gospodarkę: co lekarze ogólni powinni wiedzieć

Jesteśmy w krytycznym punkcie naszej przyszłości gospodarczej, ponieważ koronawirus (COVID-19) siał spustoszenie we wszystkich aspektach naszego codziennego życia. Gdy wchodzimy na rynek niedźwiedzi, społeczność venture capital i startupowa musi głębiej zanurzyć się nie tylko w pozyskiwanie funduszy na start-upy, jak zauważa Notatka Czarnego Łabędzia Sequoia, ale także z partnerami generalnymi (GP) i ich staraniami w zakresie pozyskiwania funduszy.

Jak większość zdaje sobie sprawę, Plexo Capital inwestuje jako komandytariusz (LP) w fundusze venture venture (synonim GP), a także inwestuje bezpośrednio w spółki. Chcieliśmy podzielić się przemyśleniami na temat wpływu lekarzy pierwszego kontaktu, gdy wkraczamy w ten nieprzewidywalny czas. Ta analiza będzie się różnić w zależności od tego, gdzie GP jest w trakcie procesu (tj. Biorąc pod uwagę wejście na rynek, środek pozyskiwania funduszy lub niedawne zamknięcie funduszu). Rzućmy okiem na niektóre z tych scenariuszy i podaj kontekst naszych rekomendacji w oparciu o dynamikę, którą widzimy na rynku.

To powiedziawszy, zachęcamy lekarzy ogólnych do przeczytania całego dokumentu, ponieważ mogą być interesujące dla lekarzy ogólnych, które mogą nie znajdować się w tym konkretnym punkcie procesu (np. Wpływ zmian w konstrukcji portfela dla lekarzy ogólnych na rynek może być również interesujący dla Lekarze GP rozważający wejście na rynek).

Lekarze rodzinni rozważający wejście na rynek

W Plexo Capital doradzamy lekarzom ogólnym, aby utworzyli dwuletni harmonogram procesu pozyskiwania funduszy po zakończeniu umowy z ograniczoną odpowiedzialnością (LPA) i Data Room. W tym czasie należy pamiętać, że zbieranie funduszy to praca na pełny etat. Lekarze rodzinni powinni zaplanować pokrycie kosztów utrzymania przez dwa lata w okresie zbierania funduszy i będą musieli sfinansować zaangażowanie funduszu GP - zazwyczaj 1–2% całości funduszu. Może to być zniechęcająca propozycja dla lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie skorzystali ze znacznego zdarzenia płynnościowego lub mają znaczne rezerwy gotówkowe, zwłaszcza gdy na rynku pojawia się zastój.

Ponadto uważamy, że będzie to trudny rynek dla lekarzy ogólnych, aby podbić zarówno z mniejszych LP + instytucjonalnych LP.

Mniejsze LP mają (lub wkrótce odczują) zwiększoną (lub odczuwalną) presję finansową

W przypadku mniejszych spółek LP (np. Inwestorów indywidualnych, osób o wysokiej wartości netto, mniejszych biur rodzinnych itp.) Podejrzewamy, że zmniejszy się gotowość do spotkania lub podjęcia zobowiązań z uwagi na spadek ich ogólnych portfeli z powodu spadku na rynkach publicznych. Ci mniejsi inwestorzy mogli nie ponieść żadnych zrealizowanych strat; mogą jednak czuć się „biedniejsi”, widząc spadek wartości ich portfela w ciągu ostatniego miesiąca. W innych przypadkach niektórzy inwestorzy indywidualni mogli myśleć o zebraniu zysków kapitałowych w celu umieszczenia ich w funduszach VC i prawdopodobnie ponownie przeglądają te plany.

Instytucjonalne LP generalnie zwalniają ze względu na przejrzystość rynku

Anulowane i przełożone konferencje i doroczne walne zgromadzenia wpłyną na możliwość spotkania się z potencjalnymi lekarzami pierwszego kontaktu, ze szczególnym naciskiem na instytucjonalne PW z wdrożonymi zdecydowanymi zakazami podróżowania. Anegdotycznie słyszymy, że wielu instytucjonalnych LP skupia się na swoich obecnych lekarzach pierwszego kontaktu i nie zastanawia się nad nowymi zobowiązaniami, czekając na większą przejrzystość rynku.

Zalecenie Plexo Capital: lekarze GP, którzy rozważają wejście na rynek, powinni ponownie sprawdzić swoje plany. Zawsze mogą zdecydować się na odroczenie, dopóki rynek nie będzie przejrzysty i pewny.

Lekarze pierwszego kontaktu w połowie pozyskiwania funduszy - wpływ zwiększonej osi czasu + niedobór celu funduszu

Dla początkujących menedżerów (w szczególności kobiet i osób kolorowych) historycznie trudne było pozyskanie funduszu. Będzie to trudniejsze tylko w obecnych okolicznościach. Lekarze rodzinni obecnie dostępni na rynku powinni przygotować scenariusze z rozszerzonym harmonogramem pozyskiwania funduszy, a także z niedociągnięcia w swoim celu, który należy zwiększyć, aby zrozumieć wpływ na: 1) dostępne opłaty za zarządzanie, 2) pokrycie wydatków z góry oraz 3 ) model budowy portfela.

Zmniejszenie opłat za zarządzanie wynikające z mniejszej wielkości funduszu wpłynie na plany operacyjne

Lekarze rodzinni powinni modelować swoje plany operacyjne dla kilku scenariuszy, które są poniżej docelowej wielkości funduszu i stworzyć minimalną realną wielkość funduszu (lub MVFS, którego nauczyliśmy się od Beezera Clarksona z Sapphire Ventures). MVFS powinien odzwierciedlać minimalną wielkość funduszu, która może sfinansować realistyczny plan operacyjny w celu wykonania modelu lekarza rodzinnego, w tym minimalnego wynagrodzenia akceptowalnego dla lekarza rodzinnego.

Wydatki z góry będą musiały być pokrywane dłużej, gdy przedłużane są pierwsze połączenia typu close / capital

Lekarz rodzinny musi pomyśleć o kosztach poniesionych w okresie zbierania funduszy przed początkowym zamknięciem i wezwaniem kapitału. Większość umów LPA dopuszcza pewien próg kosztów utworzenia funduszu, chociaż koszty te są zwykle ponoszone przez lekarza rodzinnego i nie są zwracane, dopóki pierwsze zamknięcie nie zostanie zakończone i nie zostanie wezwany kapitał. Wydłużenie harmonogramu zbierania funduszy oznacza, że ​​lekarz GP może potrzebować obniżyć te koszty przez dłuższy okres czasu.

Modele budowy portfela zostaną naruszone, jeśli pozyskany zostanie mniejszy fundusz

Jeśli podniesiona zostanie niższa kwota, lekarz rodzinny musi rozważyć wpływ na model budowy portfela. Zazwyczaj lekarz ogólny projektuje model na podstawie podniesionej kwoty docelowej, co prowadzi do:

  • Pożądana liczba spółek portfelowych
  • Procent ofert, do których doprowadzi GP
  • Średni rozmiar kratki
  • Docelowy poziom własności
  • Procent przeznaczony na rezerwy

Połączenie wszystkich tych zmiennych prowadzi do budowy portfela w celu wygenerowania profilu ryzyka / nagrody + dywersyfikacji, który zdaniem GP będzie atrakcyjny dla ich LP. Jeśli ostateczna kwota podwyżki jest znacznie niższa, lekarz rodzinny powinien pomyśleć o wpływie mniejszej wielkości funduszu i o tym, jak model powinien zostać zmieniony, aby nadal zapewniać LP pożądany profil ryzyka / zysku, jednocześnie pozwalając lekarzowi generalnemu na wykonanie model i praca dyplomowa.

Zalecenia Plexo Capital:

Poznaj swój minimalny realny rozmiar funduszu (MVFS)

Przygotuj kilka scenariuszy, w tym zamknięcie funduszy poniżej celu, aby zrozumieć wpływ na niższe dostępne opłaty za zarządzanie i wpływ na plan operacyjny. Jeśli niższa kwota zostanie zamknięta, lekarz ogólny będzie musiał również poszukać okazji do obniżenia kosztów z planu operacyjnego, aby zrekompensować dostępną niższą opłatę za zarządzanie.

Zamknięcie funduszy potrwa dłużej, a nawet pierwsze zamknięcie i pierwsze wezwanie do kapitału

Lekarze rodzinni powinni przygotować się na wydłużony harmonogram zbierania funduszy, a także dłuższy czas do pierwszego zamknięcia. Ponadto prawdopodobnie upłynie więcej czasu przy pierwszym zamknięciu i związanym z nim pierwszym wezwaniu kapitałowym, które można wykorzystać do zwrotu kosztów ogólnych lekarza ogólnego.

Zidentyfikuj, jak zmienia się model konstrukcji portfela w ramach mniejszego funduszu

Zrozum, jakie zmiany należy wprowadzić w modelu budowy portfela w przypadku pozyskania mniejszego funduszu. Dostępne dźwignie mogą wymagać przesunięcia w celu zrekompensowania mniejszego funduszu, więc poznaj ważne dźwignie swojej pracy i profilu ryzyka / nagrody. Zapoznaj się również z zaleceniem dotyczącym planowania rezerw w sekcji „Ostatnio zgromadzono fundusz” wraz ze wskazówkami na temat myślenia o rezerwach.

Lekarze rodzinni w trakcie pozyskiwania funduszy - Priorytetowe płyty LP na zakończenie

W przypadku lekarzy pierwszego kontaktu w trakcie pozyskiwania środków pomocne będzie pomyślenie o potencjalnych partnerach biznesowych w potencjalnym ścisłym porządku priorytetowym, zwłaszcza tych instytucjonalnych. Te LP, które najprawdopodobniej przejdą, to te, w których lekarz ogólny przeszedł przez komitet inwestycyjny (IC), a PW pracuje nad dokumentami (chociaż zaleca się ostrożność do czasu ich uzupełnienia). Kolejną kategorią potencjalnych LP są ci, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, i osobiście spotkali się z lekarzem rodzinnym, ale mogliby nie udać się do IC (lub do odpowiedniego procesu zatwierdzania w przypadku biura rodzinnego). Najbardziej zagrożone LP to te, z którymi GP nie spotkał się osobiście.

Zalecenia Plexo Capital:

Potencjalni LP, którzy zatwierdzili, powinni mieć pierwszeństwo przy pierwszym zamknięciu

Zainicjuj rozmowę z potencjalnymi LP, którzy przeszli przez IC (lub proporcjonalny proces zatwierdzania) i sprawdź, czy mogą spotkać się w tym samym dniu w celu znaczącego zamknięcia, które może być poniżej progu określonego w LPA dla pierwszego zamknięcia (w takim przypadku LPA może wymagać zmiany / modyfikacji). Jeśli nie, porozmawiaj z prawnikami potencjalnych LP o przejściu na kroczące zamknięcia (ponownie LPA może wymagać zmiany / modyfikacji).

Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby przenieść potencjalnych LP, którzy są blisko linii mety

Porozmawiaj z tymi potencjalnymi LP, aby lepiej zrozumieć wybitne przedmioty w ich procesie i co można zrobić, aby przenieść je na linię mety. Zapytaj, jak może wyglądać nowa oś czasu w obecnej sytuacji. Pamiętaj, że proces prawdopodobnie znacznie się wydłuży, jeśli LP będzie musiał osobiście spotkać się z zespołem. Spróbuj przejść na spotkania online (pomyśl Zoom), ale w rzeczywistości wszystko prawdopodobnie zwolni, ponieważ większość procesów nadal będzie sprzyjać osobistym spotkaniom (szczególnie dla instytucjonalnych LP).

Zidentyfikuj zmiany w strategii i sposób komunikowania się z potencjalnymi LP

Najlepszą okazją dla lekarzy ogólnych jest przejrzysta komunikacja z potencjalnymi LP. Zalecamy, aby lekarz rodzinny wykorzystał ten czas na przemyślenie, w jaki sposób obecne środowisko wymaga zmian w strategii pozyskiwania funduszy, planie operacyjnym i modelu budowy portfela. Następnie pomyśl o planie komunikacji z potencjalnymi LP.

Niedawno zamknięto fundusz

Lekarze rodzinni, którzy niedawno zamknęli fundusze, mają godną pozazdroszczenia pozycję. Będą mieli suchy proszek i prawdopodobnie skorzystają na niższych wycenach, mniejszej konkurencji o oferty oraz korzyściach płynących z inwestowania w różnorodność czasu w kohorty firm w tym nowym środowisku.

To powiedziawszy, zalecamy wdrożenie następujących sześciu środków:

Spotkania wirtualne będą przez pewien czas nową normą

Zaufanie przenika cały ekosystem kapitału podwyższonego ryzyka. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy nadal łączyć się i budować relacje biznesowe. Dzięki społecznościowemu dystansowi jako nowej normalnej technologii wideo, takiej jak Zoom, stanowi on środek pośredni między spotkaniem osobistym a rozmową telefoniczną bez twarzy. Przenieś wszystkie spotkania na wideokonferencje, aby kontynuować rozmowy w tym czasie.

Nadmiernie komunikuj się z bazą LP w odniesieniu do zmian w twoim planie i portfelu

Obecna sytuacja zmienia się z minuty na minutę i wszyscy starają się zrozumieć wpływ na gospodarkę. Nadszedł czas na nadmierną komunikację z przedsiębiorcami i LP. Pomocne może być dotarcie do przedsiębiorców z portfela i udzielenie wskazówek na temat rynku. Pomóż im zrozumieć, jak powinni myśleć o wydatkach, wybiegu i zbieraniu funduszy. W przypadku płyt LP nadszedł czas, aby skontaktować się z nimi dzięki aktualizacji portfela i zidentyfikować wszelkie ryzyka. LP także będą chcieli dowiedzieć się, jak lekarz ogólny spędza czas i przemyślenia na temat nowych inwestycji w tym środowisku. Nie czekaj na normalną kadencję kwartalnego listu lub notatki marketingowej i staraj się wysłać coś jak najszybciej.

Zidentyfikuj ryzyko zaangażowania za pomocą LP

Lekarze rodzinni muszą również pomyśleć o składzie bazy LP. Jeśli fundusz został zamknięty, lekarze pierwszego kontaktu muszą nadmiernie komunikować się ze swoimi LP w tym okresie niepewności. Istnieje większe ryzyko niewypłacalności na rynku spadkowym, a lekarze GP powinni starać się zachować proaktywność w identyfikowaniu potencjalnych wyzwań, z którymi LP mogą być zmuszeni wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących wezwania do zapłaty kapitału. Dotyczy to zwłaszcza wschodzących menedżerów, ponieważ skład ich bazy LP zazwyczaj obejmuje dużą część inwestorów indywidualnych. Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest wykorzystanie linii kredytowych do finansowania inwestycji oraz opóźnianie wezwań kapitałowych i wygładzanie kadencji tych wezwań. Chociaż wspieramy korzystanie z linii kredytowych, należy pamiętać, że może on ukryć lub opóźnić ujawnienie problemu potencjalnego niewywiązania się z LP. Pomocne będzie zapewnienie LP większej przejrzystości w przyszłej kadencji wezwań kapitałowych, aby LP mogli wiedzieć, czego się spodziewać, i odpowiednio zaplanować lub rozwiązać wszelkie potencjalne problemy tak wcześnie, jak to możliwe.

Ponownie przeczytaj swój LPA, aby zrozumieć wytyczne / środki zaradcze dotyczące takich tematów, jak domyślne ustawienia LP

Jak wspomnieliśmy w zaleceniu dotyczącym zrozumienia ryzyka związanego z LP, ważne jest, aby zrozumieć, jakie środki zaradcze istnieją w LPA w przypadku potencjalnego niewykonania zobowiązania przez LP. Lekarze rodzinni powinni skonsultować się z doradcą w sprawie tworzenia funduszy w celu uzyskania wskazówek i wyjaśnień na wszelkie pytania.

Zalecamy lekarzom pierwszego kontaktu priorytetowe zrozumienie:

  • Ile czasu można poświęcić niewykonującemu LP, aby zaradzić sytuacji i zrealizować wezwanie do kapitału na podstawie ich zobowiązania.
  • Co dzieje się w scenariuszu, jeśli LP po prostu nie jest w stanie zrealizować swojego wezwania na kapitał.

Większość LPA ma przepisy przewidujące karę, która będzie wymagała od niewywiązującego się LP, aby stracił procent swojego rachunku kapitałowego (do 100%) lub pozostawił to do decyzji lekarza rodzinnego. Jest prawdopodobne, że LPA zapewni to, co można zrobić przy istniejącej pozycji niewykonującego zobowiązania LP i może obejmować prawo do pierwszej odmowy zaoferowania proporcjonalnego prawa własności istniejącemu LP do istniejących LP. Lekarz rodzinny może być również w stanie wejść na otwarty rynek dla zewnętrznej firmy lub podmiotu, aby kupić własność niewykonującego zobowiązania LP. Należy pamiętać, że zachowanie lekarza rodzinnego podczas domyślnej powinno być bardzo przemyślane, ponieważ może odzwierciedlać to, jak potencjalni LP postrzegają lekarza rodzinnego.

Zrewiduj modele rezerwowe, aby: 1 / skoncentrować się na istniejącym portfelu + 2 / pomyśleć o rozwodnionych przyszłych rundach

1 / lekarze GP powinni utrzymywać bliski kontakt ze swoimi spółkami portfelowymi, aby uzyskać przejrzystość wypalenia gotówki i ponownie ocenić modele biznesowe, aby zrozumieć, czy istnieją ramy pozwalające ograniczyć wypalenie bez ograniczania wzrostu (lub przynajmniej zminimalizować ograniczenie wzrostu). Następnie lekarze rodzinni powinni współpracować z przedsiębiorcami, aby określić, kiedy należy rozpocząć rundę na podstawie tych potrzeb gotówkowych. Prawdopodobnie zobaczymy scenariusze, w których rundy wewnętrzne są korzystne dla wydłużenia pasa startowego dla firm. Dzięki dodatkowemu pasowi startowemu przedsiębiorcy mają czas na wdrożenie zmienionych modeli. Celem jest, aby mieć wystarczająco dużo czasu, aby osiągnąć punkt na rynku, na którym jest więcej przejrzystości, dzięki czemu firmy mogą rozpocząć proces podnoszenia rundy zewnętrznej z większą pewnością. Informacje te powinny zostać wykorzystane do poinformowania matematyki rezerwowej GP, ponieważ prawdopodobnie zajdzie więcej rund wewnętrznych. Rezerwowa matematyka jest wystarczająco trudna w obecnej formie i prawdopodobnie będzie jeszcze trudniejsza na tym rynku, biorąc pod uwagę poziom niepewności.

2 / Kolejną dynamiką, o której należy pamiętać, jest prawdopodobne zmniejszenie wycen na przyszłe rundy. W związku z tym rozsądne jest, aby lekarze ogólni ponownie sprawdzili strategię rezerw w celu modelowania wpływu na niższe wyceny w przyszłych rundach, co zmniejszy własność do kwoty poniżej progu optymalnego rozmycia według wcześniejszego modelu budowy portfela GP. Wraz ze wspomnianą wcześniej analizą dotyczącą potrzeby wewnętrznych rund, lekarz ogólny może zrozumieć, w jaki sposób konieczna może być modyfikacja rezerw, co może prowadzić do kaskadowych oddziaływań w innych obszarach modelu.

Pozostań otwarty na biznes, ale zrozum korzyści płynące z różnorodności czasu

Ważne jest, aby lekarze rodzinni pozostali otwarci na biznes. To powiedziawszy, wiemy, że jest bardzo prawdopodobne, że wahadło z czasem przejdzie do niższych wycen i mniej konkurencyjnych rund. Oznacza to, że kohorta firm odzwierciedla tę nową rzeczywistość niższych wycen, nowych ram wzrostu, dłuższych terminów między rundami / wydarzeniami dotyczącymi płynności itp.

Ważne jest, aby ponownie przejrzeć oferty w toku, które mogą odzwierciedlać „stary sposób myślenia”, który rynek wykazywał nawet kilka miesięcy (jeśli nie tygodnie) temu. Zauważyliśmy anegdoty, że rynek zaczyna się zmieniać, szczególnie w przestrzeni konsumenckiej po kilku głośnych wydarzeniach dotyczących wycen i warunków. Wiemy jednak również, że przedsiębiorcom może zająć trochę czasu zaakceptowanie nowej rzeczywistości rynku, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mamy wielu przedsiębiorców, którzy znali dynamikę hossy podczas ich kariery zawodowej i przedsiębiorczej.

Wniosek

Są to niespotykane czasy dla naszych współobywateli na całym świecie i zdecydowanie zachęcamy przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo naszych społeczności. W odniesieniu do biznesu musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy na nieznanym terytorium i musimy pozostać tak spokojni, jak to możliwe i cierpliwi. W końcu przejdziemy przez to i wrócimy do pewnego poczucia normalności, chociaż prawdopodobnie będą pewne elementy odzwierciedlające nową normę. Jesteśmy tutaj, aby pomóc nie tylko naszym lekarzom pierwszego kontaktu, ale także chcemy pomóc całej społeczności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Chcielibyśmy również podziękować następującym osobom, które pomogły w uzyskaniu opinii i porad:

Elizabeth „Beezer” Clarkson, partner zarządzający, Sapphire Ventures

Lindel Eakman, dyrektor zarządzający, Foundry Group

Jaclyn Freeman Hester, dyrektor, grupa odlewnicza

Samir Kaji, starszy dyrektor zarządzający, First Republic Bank

Dziękujemy za poświęcony czas i daj nam znać, jeśli możemy pomóc w przypadku innych konkretnych pytań.

Zespół Plexo Capital