KOŚCIÓŁ i COVID-19

Przywódcy kościelni z większej części Long Beach spotkali się dzisiaj, 12 marca, aby omówić, jak prowadzić w tych trudnych czasach. Uczestniczyło w nim ponad 40 kościołów. Słyszeliśmy od The Garden Church o ich przygotowaniach, podzieliliśmy się na pięć grup, aby omówić najważniejsze obszary (transmisje na żywo, zasady, udogodnienia, komunikacja i zespoły kryzysowe) i modliliśmy się za nasze kościoły i nasze miasto.

Ten dokument jest próbą uchwycenia tego, czego się uczymy. Ostatnia strona zawiera linki do pomocnych stron internetowych, gdy kościół przygotowuje się do służenia zborowi i sąsiadom. Prawdopodobnie jest to oczywiste, ale proszę zwrócić uwagę na lokalne kierownictwo (w tym stronę internetową Long Beach Health and Human Services).

Nie wiemy, co przyniesie następny tydzień (ani miesiąc czy rok), ale jest to znaczący czas w życiu naszego miasta / kraju / świata oraz w kościele. Obyśmy prowadzili z odwagą i pewnością, zakorzenieni w życiu Jezusa.

Eric Marsh, Parkcrest Church / City Pastor Gregory Sanders, Long Beach Ministers 'Alliance

Powstanie chrześcijaństwa i znaczny wzrost kościoła często można przypisać trosce i współczuciu, jakie Kościół okazywał swoim chorym. Musimy być odważni i kreatywni w byciu kościołem.
- Darren, The Garden Church

W tym dokumencie jest wiele informacji. To bardzo normalne, że czujesz się przytłoczony. Chcemy zachęcić Cię do rozpoczęcia następujących czynności:

 1. Użyj tych informacji jako zasobu, ale nie próbuj robić wszystkiego dzisiaj.
 2. Zacznij od dwóch priorytetów: opracuj prosty plan komunikacji ORAZ skup się na niezbędnych zmianach na tę niedzielę.
 3. Dołącz do innych kościołów Long Beach w modlitwie i poście w poniedziałek. Kościoły w większej części Long Beach będą pościły od 6 rano do 18 wieczorem. Będziemy mieli scentralizowany czas modlitwy przez Facebook Live. Szczegóły nadchodzą.
 4. Odpocznij, śpij dobrze i poświęć chwilę, aby się nie ruszać. Jezus wciąż jest na tronie.
Z wielką pewnością każdy z nas stoi na obietnicach prawości Żywego Boga. Bądźcie zachęcani, święci. Jesteśmy na takiej pozycji jak teraz.

Gregory Sanders, The LB Ministers 'Alliance

Ten moment nie powinien być ignorowany. To nie jest moment, aby dać światu frazesy o dobrych intencjach. Kościół, ciało Boga na ziemi, musi działać. Musimy działać z odwagą, musimy działać z wiarą i musimy prowadzić ze współczuciem. Psalm 29:11 mówi: „Pan daje siłę swojemu ludowi; Pan błogosławi swojemu ludowi pokojem ”. Niech pokój Pański będzie z Jego ludem.

Darren Rouanzoin, The Garden Church

Pocieszam się suwerennością Boga. Ma kontrolę nawet wtedy, gdy czuje się nam spod kontroli. Możemy Mu ufać, Jego serce za nas i Jego miłość do tego świata. Użyje tego dla Swojej chwały i dla naszego dobra.

Jeff Levine, Bethany Church

Zachęcam nas do zachowania czujności i wytrwałości. To nasza szansa, aby kościół świecił jasno. To też minie.

Pastor Brian Warth, Chapel of Change

Częścią naszej pracy jako liderów jest pomaganie ludziom w mądrym poruszaniu się w trudnych czasach. Nie chcemy rządzić się strachem, ale raczej podejmować rozsądne decyzje pośród wszystkiego, co się dzieje. Modlimy się za nasze miasto, nasz kraj i świat.

Noemi Chavez, Kościół Ożywić

Niech Bóg nadal tchnie na nas swego twórczego Ducha, abyśmy mogli dać świadectwo jego wiernej obecności w naszych kościołach i naszym mieście. Niech nasze zaufanie do Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza - da nam nadzieję i odwagę, których potrzebujemy, aby poprowadzić i poprowadzić innych do tego, który przyszedł, abyśmy mieli obfite życie.

Daniel Garcia Long, Grace Long Beach

POLITYKI

Prowadzenie: Jaci Anderson, Long Beach Christian Fellowship

AUTORYTET

Zidentyfikuj, kto podejmuje decyzje w twoim kościele:

 • Starsi
 • Określenie
 • Personel duszpasterski
 • Przywódcy ministerstwa
 • Koordynatorzy wolontariatu

Jakie są limity decyzyjne dla każdej z tych grup?

Pamiętaj o odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

FINANSE

 • Przejrzyj i potencjalnie zmień zasady dotyczące płatności i zwolnień chorobowych. Weź pod uwagę różne potrzeby personelu godzinowego i najemnego, 1099 kontrahentów itp.
 • Dostosuj finansowanie, aby pasowało do obecnej wizji roli twojego kościoła w tym kryzysie. Na przykład, czy fundusze można przenieść na życzliwość i żałobę? Powinieneś mieć limity wydatków dla wszystkich kategorii, które uznają, że dochód może się zmniejszyć.

WYKORZYSTANIE

 • Wraz ze zmianą obowiązków personelu i wolontariuszy należy określić, w jaki sposób osoby niewykorzystane mogą zostać ponownie przydzielone do bieżących potrzeb. Na przykład, jeśli nie odprawia się nabożeństw, w jaki sposób uwolnieni mogą najlepiej pomóc w wysiłkach społeczności?

JĘZYK

 • Uznanie i poinformowanie, że zasady te niekoniecznie są trwałe, ale obowiązują, dopóki nie zostanie postanowione inaczej.
 • Upewnij się, że jest jasne, do kogo odnosi się każda polityka, i rozróżnij pracowników i wolontariuszy.
 • Przyjmij centralne zdanie, które weryfikuje twoje zasady, takie jak „mnogość ostrożności”.
 • Uwzględnij wpływ polityki na spotkania różnej wielkości (tj. Małe grupy 10–12 spotkań w domach vs. 50–100 spotkań grup młodzieży na miejscu).
 • Zastanów się, jakie ministerstwa partnerskie mogą mieć inne zasady niż ty.

KOMUNIKACJA

Prowadzenie: Sean Fenner, Light & Life Christian Fellowship

Komunikacja jest w tym czasie kluczowa i ważne jest, aby kierownictwo kościoła znajdowało się na tej samej stronie. Chociaż kościoły powinny angażować swój zbór za pośrednictwem wielu platform - e-mail, strona kościoła, Facebook - przesłanie powinno być jednolite.

W całej komunikacji wybór słowa jest niezwykle ważny. Na przykład powinniśmy unikać mówienia, że ​​„kościół jest odwołany”. Chociaż niedziele mogą przez chwilę wyglądać inaczej, kościół będzie trwał. To więcej niż budynek, to lud Boży. Pytanie brzmi, czy naprawdę w to wierzymy? Jeśli tak, to jak będziemy postępować w tej sprawie?

Jesteśmy podporządkowani naszemu rządowi i musimy przestrzegać wytycznych, które przyjmują na duże spotkania. Być może będziemy musieli być kreatywni w tym, jak współdziałamy jako kościół, aby wszyscy byli chronieni, ale nie powinniśmy pozwolić, aby wpłynęło to na naszą zdolność wielbienia Boga.

Powinniśmy pozwolić ludziom uczestniczyć w rozmowie i procesie decyzyjnym, aby rozumieli, dlaczego podejmowane są decyzje i działania podejmowane przez kościół. To powinna być decyzja organu, a nie tylko kilku.

W czasach dystansu społecznego ważne jest, aby nasz zespół opiekuńczy - i cały nasz kościół - był proaktywny w utrzymywaniu relacji, jak to możliwe. Powinniśmy być proaktywni - a nie reaktywni - w docieraniu do innych i ocenie ich potrzeb i samopoczucia. Prosty telefon z pytaniem, jak ktoś się czuje, może mieć znaczący wpływ. Modlitwa z kimś przez telefon może być głęboka.

Mówiąc naszemu zborowi o dziesięcinie, może być wskazane, aby hojność nie była poszlakowa, i że jest to droga Kościoła do zaspokajania potrzeb.

Najważniejsze do przekazania jest to, że nie żyjemy w strachu - żyjemy w wierze.

ZESPOŁY KRYZYSOWE

Prowadzenie: Jon Rosene, The Garden Church

W odpowiedzi na tę pandemię kościoły mogą zmobilizować zespoły kryzysowe, aby pomóc wrażliwym członkom swoich kongregacji i społeczności poza nimi. Podczas poruszania się do przodu należy wziąć pod uwagę szereg kwestii. Oto niektóre pomysły wynikające z tej dyskusji.

 • Usługi powinny być oferowane w wielu językach, jeśli to możliwe.
 • Opracuj proces śledzenia potrzeb społeczności i zidentyfikuj osobę, która może nadzorować i ułatwiać połączenia między tymi, którzy potrzebują pomocy, a tymi, którzy mogą ją zaoferować.
 • Należy podjąć środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obsługiwanych osób. Na przykład Kościół Ogrodowy opracowuje procedury czyszczenia dóbr przeznaczonych do dystrybucji zarówno podczas przechowywania w ich biurze, jak i przed oddaniem osobom wrażliwym.
 • Pracownicy lub wolontariusze, którzy nie mogą fizycznie wchodzić w interakcję z domem, mogą wykonywać połączenia telefoniczne, które oferują towarzystwo i modlitwę. Osoby z doświadczeniem doradczym mogą być szczególnie przydatne, choć należy wziąć pod uwagę limity odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
 • Procedury zwrotu kosztów są przydatne dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na towary, których potrzebują, ale nie mogą opuścić domu, aby je kupić z powodu złego stanu zdrowia, kwarantanny itp.

Oprócz zespołów kryzysowych istnieją inne znaczące sposoby pomocy w naszych społecznościach:

 • Krąży krew
 • Pomoc w spisie powszechnym
 • Dzielenie się kościołem z tymi, którzy stracili miejsce spotkań

BUDYNKÓW

Prowadzenie: Scott Schlatter, Parkcrest Christian Church

UWAGI OGÓLNE

 • Pozostaw drzwi otwarte, jeśli to możliwe, lub przydziel monitory drzwi do otwierania i zamykania drzwi w czasie dużego ruchu. Eliminuje to wielokrotne dotykanie powierzchni i potencjalne rozprzestrzenianie się zarazków.
 • Często przecieraj i odkażaj szyny oraz inne często dotykane powierzchnie.
 • Zapewnij odpowiednie rękawice dla załóg sprzątających.
 • Twórz przyciągające wzrok oznakowanie, aby kierować ludzi do dezynfekcji rąk i innych nowych środków ostrożności. Pomyśl „Podziel się Jezusem, a nie swoimi zarazkami!” i inne frazy catch.
 • Spójrz na swoje wewnętrzne zapasy i zobacz, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli nie odprawiasz nabożeństw, ile dodatkowego papieru toaletowego możesz mieć dla tych, którzy go potrzebują? Jak wygląda na to, że w tym czasie jesteśmy dobrym zarządcą dóbr kościelnych?
 • Wiele z tych elementów to najlepsze praktyki, których nie trzeba przerywać, jeśli ta pandemia ustąpi.

SŁUŻBY DZIECIĘCE

 • Służba dzieci jest prawdopodobnie najbrudniejszym miejscem na świecie!
 • Wymagaj użycia ręcznego środka dezynfekującego jako biletu do drzwi klasy.
 • Przygotuj liderów do usuwania małych zabawek, które nie są łatwe do czyszczenia, pozostawiając większe zabawki, które mogą być zdezynfekowane między zastosowaniami.
 • Po każdym użyciu wyczyść i zetrzyj obszar.
 • Czyścić i dezynfekować za pomocą nadtlenku wodoru lub wybielacza rozcieńczonego na poziomie zatwierdzonym przez CDC.
 • Zapewnij odpowiednią bibułkę i zachęcaj do jej używania.
 • Naucz i zachęcaj do właściwych technik mycia rąk.

PRZEKAZ NA ŻYWO

Prowadzenie: Seth Wiese, The Garden Church

Ponieważ duże zgromadzenia są ograniczone, kościoły będą musiały odkryć alternatywne metody kultu. Wielu może zdecydować się na transmisję ze swoich nabożeństw, aby w tym czasie praktycznie zgromadzić swoje zbory.

Transmisja na żywo pozwala ludziom łączyć się w sposób, który nie polega na zwykłym nagrywaniu i przesyłaniu kazań. W rzeczywistości obie mogą iść w parze, ponieważ kazania transmitowane na żywo mogą być edytowane i przesyłane po fakcie do późniejszego oglądania.

Jeśli lokalizacja, z której będziesz transmitować na żywo, nie ma dostępnego i niezawodnego dostępu do Internetu, możesz kupić dedykowany hotspot od Verizon lub innego sprzedawcy. Powinieneś rozważyć zablokowanie innym dostępu do tego gorącego miejsca podczas transmisji na żywo / nagrywania, ponieważ może to zmniejszyć przepustowość i stworzyć potencjalne problemy.

Musisz upewnić się, że twoja licencja Christian Copyright Licensing International (CCLI) jest aktualna, jeśli będziesz używać muzyki podczas transmisji na żywo. Chociaż prawdopodobnie nie napotkasz problemów podczas samego transmisji na żywo, Twoje treści mogą zostać oflagowane, a Twój film usunięty, jeśli prześlesz nagranie do YouTube lub innego hosta bez odpowiedniej licencji.

W powiązanej notatce przesyłanie treści do zewnętrznego hosta często otwiera je na komentarze i krytykę ze strony osób o dobrych intencjach i trolli bez twarzy. Jeśli stanie się to problemem, nie bój się wyłączać komentarzy, aby uniknąć bezsensownej debaty.

Kościoły mają różny dostęp do technologii transmisji na żywo i wiedzę na jej temat. Seth Wiese z The Garden Church podzielił się kilkoma zalecanymi praktykami i produktami, chociaż każdy kościół powinien szukać rozwiązań, które pasowałyby do ich wymagań i budżetu. Niektóre są specyficzne dla platform Mac lub PC, więc zrób pracę domową przed zakupem czegokolwiek!

Kościół będzie potrzebował przynajmniej następujących elementów, aby móc transmitować na żywo:

 • Przechwytywanie audio (mikrofon)
 • Przechwytywanie wideo (kamera wideo)
 • Karta przechwytująca (wejście wideo)
 • Interfejs audio (wejście audio)
 • Spodnie sztruksowe
 • Komputer
 • Połączenie internetowe

Host / Server Seth z powodzeniem korzysta z Blackmagic Design UltraStudio Mini Recorder - karty przechwytującej Thunderbolt. Sugeruje także rozpoczęcie wyszukiwania oprogramowania za pomocą następujących produktów:

 • Ecomm Live. MacOS (prosty, subskrypcja, 144 lata).
 • Wirecast. MacOS, PC (prosty, wielowarstwowy system cen, 249 USD, 449 USD, 699 USD).
 • OBS Studio. MacOS, PC (bezpłatny).
 • Żyj teraz. iOS.

The Garden Church używa Sermon Studio jako gospodarza, ale YouTube i Facebook Live to inne popularne opcje.

ZASOBY

Long Beach Zdrowie i opieka społeczna

Long Beach Unified School District

Strona stworzona przez Saddleback and Wheaton College

Odpowiedź Kościoła Ogrodowego na Wirus

Słowa pastora w pobliżu wybuchu Seattle, którego żona jest zastępcą urzędnika ds. Zdrowia

„Miłość w czasach koronawirusa” - mądre myśli Andy'ego Croucha

CityPastor jest prowadzony przez Erica Marsha; [email protected]