Jak inwestorzy oprogramowania oceniają wpływ koronawirusa?

W ciągu ostatnich kilku tygodni S&P 500 spadł o ponad 10%, z największymi spadkami w ciągu jednego dnia od prawie dekady. Prawdopodobnie widziałeś wiele artykułów na temat poszczególnych akcji, na które duży wpływ miał koronawirus, takich jak Carnival Cruise Lines (-50% YTD) i Zoom (+ 65% YTD), ale oto kilka uwag na poziomie kategorii o tym, co kupują inwestorzy i sprzedaż.

S&P 500 Wydajność według sektorów

Podczas dużych spadków w dniach 27 i 28 lutego różne sektory S&P 500 zbliżyły się do siebie dość blisko, ale w ubiegłym tygodniu niektóre sektory zaczęły się odradzać, podczas gdy inne spadły dalej:

  • Sektor energetyczny boryka się od stycznia, ale ponieważ podróże i działalność gospodarcza powoli, popyt na energię gwałtownie spada, a większość tego popytu nie zostanie później „nadrobiona”
  • Tymczasem liczba artykułów konsumpcyjnych (Walmart, P&G, Coca-Cola, Costco) spadła tylko o 4,7%. Zwiększono sprzedaż dla tych firm (np. Ludzi gromadzących papier toaletowy), ale z czasem powinien istnieć stały, przewidywalny poziom popytu na tego rodzaju produkty

Wyniki akcji SaaS według kategorii

Jeśli chodzi o sektor technologii, firmy SaaS spadły średnio o 11,7% od 20 lutego do 6 marca, co odpowiada zwrotowi z S&P 500. Istnieje jednak kilka interesujących sposobów na przyjrzenie się danym:

  • Oczywiście obecnie największymi „zwycięzcami” w SaaS są firmy współpracujące (Zoom, Slack, Atlassian, Smartsheet, Dropbox). Na przykład Zoom dodał więcej użytkowników w ciągu pierwszych ośmiu tygodni tego roku niż przez cały 2019 rok
  • Firmy płatnicze (Square, Shopify, Paypal, Zuora) spadły o 16%, ponieważ są zależne od działalności gospodarczej i przychodów z transakcji, z których większość pochodzi od małych firm, które będą bardziej dotknięte wirusem koronawirusem niż większe firmy
  • Pozostałe dwie kategorie, które nie spełniły oczekiwań w stosunku do średniej SaaS, to dane / analizy i bezpieczeństwo, przy czym oba segmenty często wymagają skomplikowanych, osobistych prac sprzedażowych i wdrożeniowych, na które duży wpływ będzie miało ograniczenie podróży i spotkań osobistych

Wydajność akcji SaaS według pozycji gotówkowej

Wreszcie, w czasach niepewności, firmy muszą zapewnić sobie przetrwanie i dostosowanie, co oznacza posiadanie wystarczającej ilości gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, takich jak płace, czynsz i infrastruktura.

  • Powyższy wykres pokazuje wyniki akcji SaaS według ilości środków pieniężnych w stosunku do kosztów operacyjnych (koszty SG&A + koszty badań i rozwoju), przy założeniu braku przepływów pieniężnych z przychodów lub finansowania
  • Firmy z mniej niż 1 rok gotówki w kasie spadły o 14%, podczas gdy firmy z ponad 2-letnią gotówką spadły tylko o 8%, co sugeruje, że inwestorzy kładą nacisk na mocne pozycje gotówkowe

Przez większość czasu osoby są dość głupie (patrz: r / WallStreetBets), więc fascynujące jest obserwowanie, jak z czasem rynki reagują stosunkowo racjonalnie na nowe informacje.

Patrząc na dane z ostatniego tygodnia, widzimy już, że inwestorzy faworyzują firmy o określonych atrybutach, a ponieważ dowiemy się więcej o koronawirusie w ciągu najbliższych kilku tygodni, będziemy nadal odchodzić od krótkoterminowej zmienności, aby zobaczyć, jak inwestorzy ważą długoterminowy wpływ koronawirusa na określone kategorie i firmy.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, sprawdź mój cotygodniowy biuletyn na temat technologii, startupów i inwestowania w Pacific Northwest.