COVID-19: Przeciwdziałanie infodemicowi

W ostatniej dekadzie organizacje medialne na całym świecie walczą o dostosowanie się do zakłóceń technologicznych, a także pojawienia się i szybkiego rozwoju mediów społecznościowych. Wynikające z tego wyzwania związane z rozproszonym rozproszeniem uwagi i ogólnymi problemami braku zaangażowania, nie wspominając już o modelach biznesowych lub strumieniach dochodów, które nie są już odpowiednie do celu, dla wielu osłabiły rolę dziennikarskich strażników. W ostatnich latach zaobserwowano także rosnący deficyt zaufania między przemysłem, rządem, mediami i społeczeństwem, które chcą zaangażować.

W związku z bezprecedensową (globalną) sytuacją kryzysową w zakresie zdrowia publicznego zapewnienie, że oficjalna komunikacja odpowiednich władz dotrze do społeczeństwa, jest sprawą najwyższej wagi. Zaufanie społeczne do ogólnej reakcji na zmieniającą się sytuację kryzysową wykazywało oznaki erozji, nie tylko w stosunku do organów zdrowia publicznego, organizacji międzynarodowych i rządów krajowych, ale także do przemysłu i mediów.

W obliczu tej ewoluującej sytuacji kryzysowej napływ informacji, dezinformacji i fałszywych wiadomości dotyczących COVID-19 może być okazją dla renomowanych organizacji medialnych do współpracy w celu przywrócenia zaufania i złagodzenia rosnącego strachu i przestraszenia, pomagając obywatelom przezwyciężyć nadmierny hałas znaleźć i przyswoić istotne fakty?

Niezależnie od znaczenia niezależnego dziennikarstwa i jego roli w zapewnianiu, że wiarygodne, inteligentne i sprawdzone fakty docierają do społeczeństwa; w niedawnym dominującym dyskursie podkreślono, że firmy medialne walczą z problemami braku zaangażowania, unikania wiadomości oraz ogólnych cynicznych i negatywnych opinii na temat zgłaszania.

Zamiast krytykować ogólne podejście do komunikacji, gotowość lub zdolność odpowiednich organów do komunikowania się ze społeczeństwem, w niniejszym artykule zaproponowano tylko jedno możliwe podejście, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do faktycznych i oficjalnych informacji.

Krajobraz bardzo się zmienił

W momencie wybuchu SARS w 2002 r. Brak znanej nam dziś technologii mobilnej oraz mediów społecznościowych oznaczał, że przepływ informacji do dotkniętych regionów był bardziej tradycyjny w formacie skupiającym się na prasie, radiu i telewizji. Rzeczywiście, przeszliśmy długą drogę w ciągu 100 lat od hiszpańskiej grypy, największej jak dotąd pandemii grypy. Zbiegając się z pierwszą wojną światową, wiele krajów starało się ukryć wszelkie informacje na temat powagi tego wybuchu, aby nie wydawać się słabym wobec wrogów. Dzisiaj naukowcy z kilku międzynarodowych i regionalnych władz, a także uniwersytetów i firm farmaceutycznych na całym świecie dokładają wszelkich starań, aby dowiedzieć się więcej o ewoluującej naturze tego wirusa, aby jak najszybciej ustalić możliwe sposoby leczenia i ewentualne szczepienia.

Możliwość wsparcia skoordynowanej reakcji

Od czasu pojawienia się wirusa w Chinach w grudniu ubiegłego roku dezinformacja i pogłoski dotyczące COVID-19 zaostrzają wyzwania, przed którymi stoją urzędnicy zdrowia publicznego. Jako taki przedstawiłem poniżej niektóre sposoby, w jakie organizacje medialne mogłyby wspierać skoordynowaną reakcję poprzez przekazywanie jasnych, dokładnych i aktualnych informacji za pomocą wszelkich możliwych środków.

· Ułatwienie komunikacji z oficjalnych źródeł zdrowia publicznego: w miarę jak sytuacja ewoluuje szybko, kieruj społeczeństwo do renomowanych źródeł, ułatwiając im unikanie lub filtrowanie fałszywych źródeł wiadomości. Skoncentruj się na replikowaniu i udostępnianiu informacji z wiarygodnych źródeł, które kierują reakcją na sytuację kryzysową. Należą do nich krajowe organy ds. Zdrowia publicznego, a także WHO, która publikuje codzienne raporty sytuacyjne.

· Rozluźnij ściany płatne: ponieważ liczba mediów dodaje rejestrację i ściany płatne w celu zapewnienia wysokiej jakości dziennikarstwa i utrzymania rentowności, w tej chwili ważne jest, aby wiadomości nie ograniczały się do tych, którzy mogą sobie na to pozwolić, podczas gdy masy polegają na informacje przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych lub całkowicie unikać wiadomości.

· 24-godzinny cykl wiadomości: Ponieważ internetowe platformy informacyjne działają w 24-godzinnym cyklu wiadomości, usprawnij i ustal priorytet dostępu do najnowszych i odpowiednich aktualizacji z dłuższych analiz zmieniającej się sytuacji, aby pomóc ograniczyć zmęczenie czytelników.

· Platformy mediów społecznościowych: Ponieważ platformy mediów społecznościowych nadal podważają prymat tradycyjnych mediów, jest to okazja dla wydawców tradycyjnych i społecznościowych do współpracy, aby zapewnić, że fałszywe wiadomości i pogłoski ustępują miejsca wiarygodnym i sprawdzonym faktom.

· Formaty treści: gdy organizacje medialne starają się sprostać wyzwaniom związanym z zaangażowaniem odbiorców, badając różne dostępne formaty, na przykład podcasty wydają się być popularnym formatem. Daje to organizacjom medialnym możliwość wykorzystania różnych formatów w celu zapewnienia informacji wszystkim grupom wiekowym.

· Technologia: pojawienie się sztucznej inteligencji i wpływ na prywatność i demokrację zdominują program polityczny w nadchodzących latach, a UE ma opublikować wnioski w 2020 r. W międzyczasie ta bezprecedensowa sytuacja wyjątkowa stanowi okazję do zbadania, jak wykorzystać jej pozytywne potencjał i zapewnić czytelnikom dostęp do nowych oficjalnych aktualizacji zdrowia publicznego.

Tylko czas pokaże ogólny wpływ COVID-19 i nieuchronnie będzie wiele wniosków do wyciągnięcia. Ponieważ sytuacja ewoluuje i pozostaje niepewna, jasne jest, że konieczna jest skoordynowana reakcja na poziomie całej społeczności. Reakcja na kryzys musi również obejmować skuteczne komunikowanie się ze społeczeństwem, aby wszystkie grupy wiekowe rozumiały powagę sytuacji i zwracały uwagę na oficjalne porady.