5 LEKCJÓW O ŻYWOTNOŚCI Z COVID-19

Czego możemy się nauczyć z naszej walki z globalną pandemią

Członek rodziny podzielił się tym pouczającym wydarzeniem „Nasza pokojówka zapytała nas, czy będziemy podróżować poza granicami kraju. Wyjaśniła jasno, że gdyby nie my, nie chciałaby ryzykować pracy u nas. Powiedziała, że ​​„wirus” pochodzi od osób, które podróżowały ”. To był moment objawienia.

# Covid-19 to nie tylko pandemia dotykająca świat. Jest to korektor społeczny dla ludzkości jako całości. Nie ma już „ich” i „nas”. To nasza zbiorowa siła, gdy ludzie walczą z potężnym wrogiem, który rzuca wyzwanie naszemu hartowi ducha, ego i odporności.

Oto 5 ważnych lekcji życia, które musimy przyswoić w tych burzliwych czasach:

1. ZALEŻNOŚĆ

Stereotyp świata będącego globalną wioską brzmi prawdziwie bardziej niż kiedykolwiek. Skutki tego nieszczęścia, które wydawało się należeć do jednej części świata, stało się globalnym tsunami, które ogarnęło całą planetę Ziemię. Drżą na myśl o wstrząsie gospodarczym i społecznym, które porzuci na swojej drodze, gdy duże i małe firmy zostaną uderzone i staną w obliczu wyniszczających konsekwencji. Ta realizacja naszych splecionych losów jest cenną lekcją kształtującą nasze spojrzenie na świat i skupiającą się na naszych wspólnych podobieństwach, a nie na postrzeganych różnicach. Rzeczywiście, nasze przetrwanie wiąże się z uznaniem tej leżącej u podstaw współzależności i jedności. Byłoby wielkim błędem sądzić, że wojnę przeciwko koronawirusowi można prowadzić niezależnie, bez względu na to, jak potężne zasoby każdy może mieć do dyspozycji. Połączona kontrofensywa to potrzeba godziny, a nasza jedność jest najpotężniejszym zasobem.

2. POKORA

Wiele napisano i powiedziano o tym, jak poważnie nie doceniono zagrożenia wirusem Corona, gdy nasze reakcje wahały się między skrajnym odrzuceniem a fałszywą brawurą. Świat ma dziś więcej pytań niż odpowiedzi. Nasze postrzeganie ludzkiej niezwyciężoności jest całkowicie ujawnione, gdy narody walczą o opanowanie ataku przerażającej pandemii. Cała nasza mądrość i intelekt rozpadają się pod tym, ośmielę się powiedzieć, wybuch wywołany przez człowieka. Czas odsunąć pychę i złamane ego na bok i przyjąć pokorę. Aby połączyć ręce i być otwartym na naukę od wszystkich. Siła przyjęcia solidnej obrony, wyzdrowienia i wyleczenia będzie wynikać z przyznania się do naszej słabości. Potrzebujemy większej pokory, która otworzy drzwi do akceptacji rzeczywistości i dotarcia do zjednoczonego frontu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W grze nie ma czasu ani sensu. Jeśli jest jedna rzecz, która pomoże nam pływać, a nie zatonąć, jest własność osobistej odpowiedzialności w walce z wirusem. Środki dystansowania społecznego będą skuteczne tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się stosować. Osobista odpowiedzialność oznacza bycie przejrzystym i czujnym, aby zapewnić, że nie dojdzie do wczesnego wykrycia i kontroli. Nie tylko dla siebie, ale dla innych wokół nas. Wiadomość o ucieczce z centrów kwarantanny jest bardzo niepokojąca, ponieważ zagraża wielu innym. Pocieszające jest jednak to, że wiele wspólnot mieszkaniowych i biur korporacyjnych stosuje surowe środki w celu ochrony ludzi i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Opcje „Praca z domu” są pragmatycznymi rozwiązaniami, ale wymagają również odpowiedzialnego podejścia, aby nie dopuścić do utraty wydajności.

Odpowiedzialność rozciąga się również na nasze postępowanie w korzystaniu z mediów społecznościowych. Strach przed pandemią został wyładowany nieproporcjonalnie dzięki nieodpowiedzialnemu przesyłaniu wiadomości w mediach społecznościowych. Rozpowszechnianie fałszywych lub niezweryfikowanych wiadomości powoduje tylko więcej paniki i niepokoju u ludzi. Kryzys wymaga samodyscypliny i regulacji na wysokim poziomie.

Być może większa debata, która będzie musiała się odbyć, dotyczy naszej wspólnej odpowiedzialności za planetę, dokonywanych przez nas wyborów społecznych i środowiskowych oraz naszego obowiązku wobec przyszłości przyrody i ludzkości.

4. JUŻ SZYBKO I WOLNO

# Zdolność była potrzebą godziny w hiperłącznym świecie poruszającym się z zawrotną prędkością. Wybuch Covid-19 podkreślił krytyczność decydowania i szybkiego działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zarazy. Zwinność reakcji ma ogromne znaczenie w scenariuszu, w którym każdy dzień zwłoki w podjęciu odpowiednich decyzji politycznych i środków wykonawczych może mieć poważne konsekwencje. Pandemia koronawirusa jest ostatecznym testem tortur dla zwinnego myślenia i działania, którego globalny zasięg jest śledzony w czasie rzeczywistym. Nasza odpowiedź na ten monumentalny kryzys wyznaczy nowe standardy zwinności w zarządzaniu światem #VUCA, w którym żyjemy.

Równie to, co jest doprowadzane do domu, to wartość powolności. Przymusowa separacja poprzez dystans społeczny jest trudna do przyjęcia. Zmieńmy go na „bliskość rodziny i bliskich”. Spotykanie się z życiem i spędzanie czasu na najwyższym poziomie Z nami i naszymi bliskimi. Aby tworzyć głębsze i bardziej spełniające więzi. Powolny również do refleksji i zbliżenia się do siebie. Aby zamknąć hałas i słuchać ciszy. Biorąc podróż do wewnątrz i oceniając bieg naszego życia. Czy to zdrowie, bogactwo, relacje i nasz większy cel. Przekształcanie przeciwności losu w okazję do rozwoju osobistego i zawodowego.

5. EMPATIA

Wreszcie, w tej chwili świat potrzebuje ogromnej dawki empatii. Patrzeć poza siebie. Fundamentalne połączenie człowiek-człowiek, opieka i troska. Wszyscy walczymy z groźbą potwornych rozmiarów. I potrzebujemy siebie nawzajem. Empatia nie współczucie. Gdy słyszymy opowiadania o ludzkich próbach i udrękach z całego świata, nietrudno wyobrazić sobie, że jesteśmy w takiej samej sytuacji. Anne Applebaum, dziennikarka i historyk dobrze to ujęła: „Epidemie mają sposób na ujawnienie prawdy o społeczeństwach, na które wpływają”. Te delikatne czasy ujawnią nasze prawdy i będą się modlić, aby nie były brzydkie. Tak więc, musimy otworzyć nasze ramiona i serca dla naszych współmieszkańców na tej planecie. Z miłością, zrozumieniem i współczuciem.

I kiedy już to robimy, ćwicz nasze lekcje z wdzięcznością dla niezliczonej liczby pracowników służby zdrowia i innych profesjonalistów, którzy pracują niestrudzenie i bezinteresownie, aby ratować życie i przywracać chorych do powrotu do zdrowia.

Jak dobrze te lekcje posłużą nam, gdy znikną ciemne chmury? Czy staniemy się bardziej związani, pokorni, odpowiedzialni, empatyczni i samoświadomi naszego miejsca na planecie? Jak mówi przysłowie: „Ci, którzy nie uczą się z historii, są skazani na jej powtarzanie”. Upewnijmy się, że nie zapomnimy tych lekcji.